Aanmelden


Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Registreren voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid. U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:
  • kinderen geboren tussen 1 september 2018 en 31 december 2018:
    3 maart 2022
  • kinderen geboren tussen 1 januari 2019 en 30 april 2019:
    2 juni 2022
  • kinderen geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019:
    3 november 2022

Ouderinformatieochtenden

Voor ouders/verzorgers van (mogelijk) toekomstige leerlingen organiseren wij een aantal informatieochtenden gedurende het schooljaar. Op deze ochtenden wordt u door iemand van de schoolleiding en een aantal leerlingen geïnformeerd over de school en wat daar mee samenhangt. Tevens maken we een rondgang door de school, waarbij u een kijkje kunt nemen in alle groepen.

Omdat wij het aantal personen bij de informatiebijeenkomst niet te groot willen laten worden, vragen wij u, indien u belangstelling heeft, zich bij de administratie van de school op te geven voor een van de bijeenkomsten. Dat kan telefonisch via 020-3987790 of per mail aan administratie.neptunus@amosonderwijs.nl

De informatieochtenden (Nederlandstalig) zijn op:

- dinsdag 5 oktober 2021 - maandag 8 november 2021 - maandag 17 januari 2022 - dinsdag 8 februari 2022 - donderdag 14 april 2022 - maandag 16 mei 2022 en donderdag 16 juni 2022

U bent van harte welkom op deze informatieochtenden! Inloop is vanaf 08.45 uur, start informatieochtend is om 09.00 uur.

There are also English language informationmornings on Wednesday

- 10 November 2021 - 19 January 2022 - 30 March 2022 - 20 April 2022 and on
- Friday 13 May - Friday 1 July


For the English informationmornings you can register via administration.neptunus@amosonderwijs.nl or 020-3987790.
The informationmorning starts at 09.00 Afterwards there is a guided tour.