Aanmelden


Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

 

Aanmelden voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid. U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Ouderinformatieochtenden

Voor ouders/verzorgers van (mogelijk) toekomstige leerlingen organiseren wij een aantal informatieochtenden gedurende het schooljaar. Op deze ochtenden wordt u door iemand van de schoolleiding en een aantal leerlingen geïnformeerd over de school en wat daar mee samenhangt. Tevens maken we een rondgang door de school, waarbij u een kijkje kunt nemen in alle groepen.

Omdat wij het aantal personen bij de informatiebijeenkomst niet te groot willen laten worden, vragen wij u, indien u belangstelling heeft, zich bij de administratie van de school op te geven voor een van de bijeenkomsten. Dat kan telefonisch via 020-3987790 of per mail aan administratie.neptunus@amosonderwijs.nl

Op dit moment is het i.v.m. de Corona richtlijnen helaas niet mogelijk om informatieochtenden op school te houden. Zodra wij weer bezoekers kunnen ontvangen, gaan wij ook weer informatieochtenden houden. De data treft u dan op deze site aan. Heeft u vragen, kunt u ons altijd bellen op 020-3987790. Wij hopen u snel weer te kunnen begroeten.

Wij kunnen u op dit moment wel een online presentatie aanbieden. Stuur een mail naar: Administratie.Neptunus@amosonderwijs.nl en wij sturen u de betreffende link toe.