Aanmelden


Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Registreren voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid. U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn hiervoor:

 • kinderen geboren tussen 1 mei t/m 31 augustus 2021:
  7 november 2024
 • kinderen geboren tussen 1 september 2021 t/m 31 december 2021:
  6 maart 2025
 • kinderen geboren tussen 1 januari t/m 30 april 2022 :
  5 juni 2025
 • kinderen geboren tussen 1 mei t/m 31 augustus 2022 :
  6 novcember 2025

Informatieochtenden Neptunus:

 • vrijdag 27 september 2024
 • donderdag 24 oktober 2024
 • dinsdag 10 december 2024
 • vrijdag 24 januari 2025
 • maandag 3 maart 2025
 • donderdag 10 april 2025
 • dinsdag 20 mei 2025
 • maandag 23 juni 2025

Inloop informatieochtend is vanaf 08.45 uur, start informatieochtend om 09.00 uur en aansluitend is er een rondleiding.

Wij heten u graag welkom op één van de informatieochtenden. Aanmelden voor de informatieochtend kan via administratie.neptunus@amosonderwijs.nl

Open Dagen DKC -                Neptunus Dalton Kindcentrum

Voor ouders/verzorgers van (mogelijk) toekomstige leerlingen organiseren wij een aantal Open Dagen gedurende het schooljaar. Op deze open dagen wordt u door iemand van de school en een aantal leerlingen geïnformeerd over de school en wat daar mee samenhangt. Tevens maken we een rondgang door de school, waarbij u een kijkje kunt nemen in de school.

Wilt u de school komen bezoeken tijdens één van de open dagen? U kunt zich hiervoor aanmelden. Dit kan telefonisch via 020-3987790 of per mail aan administratie.neptunus@amosonderwijs.nl.

De DKC Open Dagen zijn op:

- donderdag 5 oktober 2023 van 15.00 - 16.30 uur

- woensdag 14 februari 2024 van 15.00 - 16.30 uur

- dinsdag 28 mei 2024 van 15.00 - 16.30 uur

U bent van harte welkom op onze open dagen!

Bent u niet in de gelegenheid om één van onze open dagen te bezoeken, kunt u via de mail contact met ons opnemen om een afspraak te maken voor een rondleiding. Het mailadres is administratie.neptunus@amosonderwijs.nl.