VVE(Voor- en Vroegschoolse Educatie)
2 - 4 jaar


Peuters in ontwikkeling 2 - 4 jaar

Spelenderwijs leren van de kernvaardigheden door het aanbod in ons activiteitenprogramma. Onze voorschoolse eduatie (VVE) vormt de perfecte basis voor de basisschool. Samen met basisschool Neptunus werken wij aan een doorgaande ontwikkellijn voor de kinderen van de voorschoolse periode (2 tot 4 jaar) naar de vroegschoolse periode(4 tot 6 jaar).

Om de doorgaande leerlijn te stimuleren doen wij het volgende:

• Een aantal keer per jaar vindt er uitwisseling van peuters en kleuters plaats. Een groepje peuters mag een kijkje nemen in de kleuterklassen.
• Gezocht wordt naar momenten waarop de kleuters een rol kunnen hebben bij het thematiseren en omgekeerd.
• Wij stemmen thema’s op elkaar af en organiseren gezamenlijk thema-afsluitingen.
• Wij vieren gezamenlijk feesten.

Binnen onze VVE-locaties werken we met de methode Uk en Puk, een officieel door de overheid erkend educatief programma. Puk is een goedlachse pop die het speelkameraadje is van de kinderen, de ‘Ukken’. Spelenderwijs leren peuters met Puk kernvaardigheden die zijn afgestemd op hun leeftijdsgroep en belevingswereld. Zo worden de kinderen optimaal gestimuleerd in de taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling, en rekenen.


VVE zorgt ervoor dat kinderen extra hulp bij hun ontwikkeling krijgen. Anderzijds draagt VVE bij aan een soepelere overgang naar de volgende ontwikkelingsfase in de kleuterklas op de basisschool. Ons gecertificeerd team zorgt ervoor dat eventuele achterstanden worden ingehaald en geven kinderen een voorsprong voordat ze naar de kleuterklas gaan.


Bij UniKidz worden kinderen in de volgende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd:

• Taalontwikkeling: onder andere het aanleren en vergroten van de woordenschat.
• Beginnende rekenvaardigheid: leren tellen, meten en oriëntatie in ruimte en tijd.
• Motorische ontwikkeling: stimuleren van zowel de grove als de fijne motoriek.
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en -werken.

De plus van UniKidz zit in het feit dat wij, dankzij onze labels FitKidz (sport & bewegen), MindKidz (ontwikkeling & onderwijs), SoulKidz (met hart & ziel) en SkillsKidz (maken & creëren), tal van activiteiten kunnen aanbieden die niet standaard zijn binnen het VVE-programma. Dit biedt nog meer uitdaging en afwisseling! Kinderen gaan dus nóg beter voorbereid naar het basisonderwijs.


Het grote aanbod in ons activiteitenprogramma.

Wij stimuleren de ontwikkeling van onze kinderen door het aanbieden van activiteiten die bij hun leeftijd passen. Met een mooie balans tussen actieve en ontspannende activiteiten, zowel binnen als buiten. Deze leeftijdsfase is ontzettend leuk. De kinderen hebben inmiddels basisvaardigheden geleerd en zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Tussen de 2 en 4 jaar maakt je kind grote stappen in de sociaal-emotionele ontwikkeling, ontwikkelt hij nieuwe motorische vaardigheden, wordt hij zindelijk en groeit zijn woordenschat en taalvaardigheid enorm. Tegelijkertijd treedt de peuterpuberteit op en komt het woordje nee regelmatig voorbij. Kortom, een mooie leeftijd om de activiteiten binnen ons activiteitenprogramma uit te breiden. Uiteraard is er nog steeds voldoende gelegenheid voor kinderen om lekker te ontspannen of uit te rusten.