Ouderraad


Informatie

Dankzij de inzet van de ouderraad en veel andere actieve ouders is het mogelijk allerlei activiteiten te organiseren voor kinderen. De ouderraad wordt gevormd door ouders en leerkrachten. De ouderraad houdt zich vooral bezig met het organiseren van feesten, klassenuitjes, de avondvierdaagse e.d.

 

De klassenouders zijn de contactpersonen voor de ouderraad. De klassenouders worden veelal ingezet om hulpouders te werven. Voor vaste activiteiten zoals het begeleiden van uitstapjes en het organiseren van feesten zijn veel ouders nodig. U kunt zich hiervoor altijd aanmelden bij de groepsleerkracht. Nadere informatie kunt u krijgen op school en bij de ouderraad. Wij zijn met al uw hulp heel blij.

Daarnaast is de ouderraad verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage. Hiermee worden de verschillende klassenuitjes en feesten bekostigd. Voor vragen kunt u zich richten tot OR.Neptunus@amosonderwijs.nl
De ouders die in de ouderraad zitten zijn:
Sietske Valkenburg,Lonneke Wijnhoven, Stephanie Thiermann, Liesbeth Dekker en Karina Trinidad.
Naast de ouders zitten een 4-tal leerkrachten in de ouderraad: Anne Marie Boerman, Tamara Visser, Wiaam Mahmmoud en Mark Roth

 

Leden

 

Ouders:

Lonneke Wijnhoven
Sietske van Valkenburg
Stephanie Thiermann
Liesbeth Dekker
Karina Trinidad

Leerkrachten:

Annemarie Boerman
Tamara Visser
Wiaam Mahmmoud
Mark Roth