Effectiviteit


We gebruiken verschillende informatiebronnen om te checken of we op de goede weg zijn: tevredenheidspeilingen, klassenvergaderingen en de leerlingenraad, de resultaten van toetsen. Eens in de 5 jaar komt de inspectie op het onderwijs op bezoek. De Daltonvereniging Nederland kijkt elke vijf jaar of de kernwaarden van het daltononderwijs zichtbaar vorm krijgen op onze school. Wij zien dit als kansen om te horen hoe het gaat met onze school en om te leren. In leerteams werken leerkrachten samen aan de ontwikkelpunten van de school. Zelfkracht en samenkracht gaan ook hier samen.