Ons profiel


Het profiel van ons Kindcentrum is Wetenschap, Natuur en Technologie. Experimenteren, onderzoeken en ontdekken staan centraal. Een hele schooltijd lang een feest van beleven, verwonderen, genieten.

In het Maaklab, de technieklokalen en in de daktuin kiezen leerlingen uit allerlei opdrachten die hen nieuwsgierig maken en hun ondernemingszin prikkelen. In tweetallen gaan ze aan de slag. Ze timmeren een vogelhuisje of maken tandpasta. Doen weermetingen of observeren de kippen. Ze werken in Scratch of programmeren een microbit. Of ze ontwerpen en bouwen de snelst mogelijke knikkerbaan.
Ze leren door te doen en te reflecteren op wat er gebeurde.

Samen zoeken naar oplossingen, je creativiteit gebruiken, zien dat iets mislukt, nog een keer proberen, doorzetten én succes hebben. Kinderen kunnen zo anders tegen dingen aankijken, ze kunnen ons versteld doen staan. Wij weten dit, omdat we het al jaren meemaken! Pure Zelfkracht in actie.